Zabezpieczenia

gazomierzy, wodomierzy i liczników elektrycznychOd 1994 producent opatentowanych plombKontakt

W celu dokładniejszego poznania oferty naszej firmy prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Nasz adres:

Stilbos Janusz Mościcki Sp. z o.o.
05-092 Łomianki
ul. Krzywa 18
tel. +48 22 751 15 42
dział handlowy wew. 16
dział księgowy wew. 19
sekretariat wew. 11
fax +48 22 751 03 12
e-mail: stilbos@stilbos.pl

KRS 0000512457
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS
NIP 118 209 92 80, REGON 147271587
Kapitał Zakładowy: 5 000,00 zł