Zabezpieczenia

gazomierzy, wodomierzy i liczników elektrycznychOd 1994 producent opatentowanych plomb


Atesty

Firma Stilbos posiada pozytywne opinie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji na nieotwieralność wszystkich produktów.

Każdy produkt chroniony jest prawem patentowym Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.